ShayariWayari

Best and Latest Shayari Collection

Category: Punjabi Shayari

Punjabi Shayari [Beautiful ਸ਼ਯਾਰੀ Shayari]

Punjabi Shayari [Beautiful ਸ਼ਯਾਰੀ Shayari]

Punjabi Shayari ਓ ਮੇਰੇ ਅਧੂਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਏ ਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਂਦੀ ਤੂੰ ਹੋ ਮੈ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੀ ਮੈ ਆਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੀ ਮੈ ਗੁਮਨਾਮ ਹਾ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੀ ਮੇਨੂ ਨਾਮ ਦੇਂਦੀ ਤੂੰ Oh Mere Adhure Gitaan Nu, Hae Ni Pahichana Dendi Tu, Ho Main Masiha Tere Piḍa Da Ni, Main Asaka […]

ShayariWayari © 2018 Frontier Theme